1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Egm Adına Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmelikte Değişiklik

Egm Adına Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmelikte Değişiklik

Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

A+A-

12 Eylül 2014 CUMAResmi GazeteSayı : 29117

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK ÖĞRENCİLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 22/5/2013 tarihli ve 28654 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Genel Müdürlük adına okutulan öğrencilerin eğitim yerleri, Başkanlık birimlerinin bulunduğu iller arasından, Başkanlığın teklifi, Genel Müdürün onayı ile belirlenir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 - (1) Genel Müdürlük daire başkanlıkları tarafından, her yıl haziran ayına kadar öğrenci okutulması istenilen bölümler ve öğrenci sayısı tespit edilerek gerekçeli olarak Başkanlığa bildirilir.

(2) Genel Müdürlük daire başkanlıklarının talepleri Başkanlık tarafından değerlendirilir. Başkanlık tarafından Personel Dairesi Başkanlığının görüşü alınarak okutulacak öğrencilerin sayısı ve bölümleri belirlenir. Belirlenen bölümler, öğrenci sayısı ve üniversitelerin bulunduğu iller Başkanlığın teklifi, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

(3) Öğrenci alımları o yıl Başkanlıkça belirlenen sınav takvimine göre eğitim-öğretim yılı başında yapılır. Belirlenen bölümler ve duyurulan başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ancak, ihtiyaç halinde öğrenci alımı her zaman yapılabilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"i) İlgili devlet üniversitelerinin, ekstern öğretim programlarında olmamak."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkranın (g) ve (h) bentleri ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"d) Fakülte veya yüksekokulundaki öğrenim gördüğü sınıfını gösteren kurumunca onaylı öğrenci belgesi,"

"e) Fakülte veya yüksekokulundaki disiplin durumunu gösteren kurumunca onaylı belge,"

"(2) Başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Komisyonca belirlenen mülakat sınav sonucu başarı listesi Başkanlık makamının onayı ile elektronik ortamda adaylara ilanen duyurulur."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12 - (1) Komisyonlar, Başkanlık tarafından aşağıdaki şekilde oluşturulur.

a) Başvuru Kabul Komisyonu; Başkanın belirleyeceği Komisyon Başkanı başkanlığında, rütbeli personel ve yeterince memurdan oluşur.

b) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu; Başkanın belirleyeceği Komisyon Başkanı başkanlığında üç rütbeli personel, bir doktor ve iki beden eğitimi öğretim elemanından oluşur.

c) Mülakat Sınav Komisyonu, Başkanın belirleyeceği Komisyon Başkanı başkanlığında, üç rütbeli personel, bir öğretim elemanı, bir doktor ve bir psikiyatrist, psikiyatrist bulunmadığı takdirde nöropsikiyatrist veya psikolog ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu uzman personelden oluşur.

(2) Aday sayısı dikkate alınarak Başkanlıkça komisyon sayısı artırılabilir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Öğrenciler öğrenim dallarını değiştiremezler. Ancak Başkanlığın uygun görmesi halinde bölümleri aynı kalmak şartı ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına istinaden Başkanlıkça belirlenen Polis Akademisi birimlerinin bulunduğu il sınırları içerisinde bulunan devlet üniversiteleri arasında yatay geçiş yapabilirler."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Öğrenciler, en az bir defa uygulamalı kamp eğitimine katılmak zorundadır."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Ankara dışındaki illerde okutulan öğrenciler ile ilgili izinlerin verilmesi, öğrencilerle ilgili yazışmaların yapılması, denetimi, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlerinin sorumlulukları ve yetkileri ile diğer hususlar Başkanlıkça hazırlanacak yönergede düzenlenir."

MADDE 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır!